Svaz účetních JM, z.s.

Členství ve Svazu účetních základní organizace


Individuální členové

Člen Cena
do 65 let (včetně), a mladší 530,- Kč
od 66 let (včetně), a starší 100,- Kč
studenti (po předložení potvrzení o studiu v prezenční formě) 100,- Kč

 


Kolektivní členové

Člen Cena
základní členství
Uzavřená dohoda o spolupráci opravňuje zaměstnance kolektivního člena SÚ ZO Brno zúčastňovat se jednotlivých odborných akcí pořádaných SÚ ZO Brno za cenově zvýhodněné vložné a umožňuje bezplatně využívat možnosti dotazů a odborných konzultací.
1700,- Kč
stříbrné členství
Uzavřená dohoda o spolupráci opravňuje 1 zaměstnance kolektivního člena SÚ ZO Brno zúčastnit se 2 odborných akcí pořádaných SÚ ZO Brno za měsíc zcela zdarma, 1 zaměstnance kolektivního člena SÚ ZO Brno zúčastnit se 2 odborných akcí pořádaných SÚ ZO Brno za měsíc se slevou 50% z výše vložného, ostatní zaměstnanci kolektivního člena se mohou zúčastňovat všech odborných akcí pořádaných SÚ ZO Brno za cenově zvýhodněné vložné. Dále dohoda o spolupráci umožňuje kolektivnímu členovi bezplatně využívat možnosti dotazů a odborných konzultací.
10 000,- Kč
zlaté členství
Uzavřená dohoda o spolupráci opravňuje 4 zaměstnance kolektivního člena SÚ ZO Brno zúčastňovat se všech odborných akcí pořádaných SÚ ZO Brno zcela zdarma, ostatní zaměstnanci kolektivního člena se mohou zúčastňovat všech odborných akcí pořádaných SÚ ZO Brno za cenově zvýhodněné vložné. Dále dohoda o spolupráci umožňuje kolektivnímu členovi bezplatně využívat možnosti dotazů a odborných konzultací
35 000,- Kč

 

Ti kolektivní členové, kteří se rozhodnou pro variantu A), tj. základní kolektivní členství (= 1700,- Kč/rok) si ponechají stávající Dohody o spolupráci. 

Ti kolektivní členové, kteří se rozhodnou pro variantu B), tj. stříbrné kolektivní členství (= 10 000,- Kč/rok) nebo variantu C), tj. zlaté kolektivní členství (= 35 000,- Kč/rok) požádají e-mailem kancelář SÚ Brno o zaslání nov.ch Dohod o spolupráci. Zaslané dohody si 2 x vytisknou, vyplní a nechají podepsat svým statutárním zástupcem. Oba výtisky pak poštou zašlou na adresu kanceláře SÚ Brno (Svaz účetních, Veveří 102, 616 00 Brno). Kancelář SÚ Brno zajistí podepsání doručených dohod předsedou SÚ Brno a následně jeden jím podepsaný výtisk odešle kolektivnímu členovi poštou zpět. 

 


Úhrada členských příspěvků na rok 2022

Úhrady členských příspěvků na rok 2022 budou probíhat v souladu se stanovami Svazu účetních od 1.1.2022 do 31.3.2022.

 


Úhrada pojistného na rok 2022

Úhrady zaměstnaneckého pojistného na rok 2022 ve výši 300,- Kč/osoba budou probíhat v souladu se podmínkami pojištění od 1.1.2022 do 31.1.2022.

Kolektivní členy prosíme v této souvislosti o zaslání aktualizovaného seznamu pojištěnců pro rok 2022.

 


Způsob úhrady členských příspěvků a pojistného

a) bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu SÚ Brno č. 27836641/0100, KS: 303, VS: čtyřmístné členské číslo člena (např. kolektivní člen č. 220 uvede VS: 0220, individuální člen č. 6952 uvede VS: 6952) 

b) platbou složenkou ve prospěch bankovního účtu SÚ Brno č. 27836641/0100, KS: 303, VS: čtyřmístné členské číslo člena (např. kolektivní člen č. 220 uvede VS: 0220, individuální člen č. 6952 uvede VS: 6952)